Tin Tức

24/04/2013

Đừng Từ Bỏ Niềm Hy Vọng

Bạn có bao giờ trong tình trạng lưỡng lự về đức tin chưa,khi ấy đột nhiên đức tin của bạn dường như không tồn tại nữa. Có lẽ bạn đã đang tin rằng Chúa đến vì sự chữa lành, ban phát tài chánh hoặc là cứu rỗi gia đình bạn. Nhìn theo góc độ tâm linh, mọi thứ đều đúng trật tự. Bạn tìm thấy trong Kinh thánh những lới hứa mà bạn mong muốn. Bạn giòn giả tuyên xưng đức tin như một khẩu súng máy. Nhưng thời gian trôi qua, nguồn tâm linh của bạn bắt đầu yếu hơn. Năng lượng cũng giảm hơn và bạn bắt đầu nghi ngờ rằng không có điều gì xảy ra. Trong sự tuyệt vọng, bạn đã cố gắng xua đuổi những nghi ngờ trên bằng cánh tuyên xưng càng lúc càng to hơn. Bạn đã cố ép đức tin hành động. Nhưng không kết quả. Bạn vẫn đau ốm, tan vỡ, bị vây quanh bởi những mối quan hệ chưa được cứu, và tự hỏi có điều gì đó sai lệch chăng? Cuối cùng, bạn thừa nhận đó là sự hỏng đức tin. Những gì mà bạn trải qua không phải là đức tin bị hư mất, đó là sự tan vỡ hy vọng của bạn. Thật ra có những điều có thể thay đổi đời sống của bạn nếu như bạn chú ý hơn
03/03/2013

Đức Tin và sự chữa lành

 người nầy nhờ Ðức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Ðức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức.Bởi một Ðức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Ðức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh;1 Cô-rinh-tô 12:8-9
30/01/2013

Đức tin trên đôi chân bại liệt

Cô Nguyễn Thị Liễu 29 tuổi, hiện đang sống tại thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, Cam Ranh, Khánh Hòa. Cô sống cùng mẹ, chồng và hai đứa con nhỏ. Câu chuyện đức tin của người phụ nữ này thật  cảm động và chị  đang  cần ở mỗi chúng ta một lời cầu nguyện