Đức Tin và sự chữa lành

Đức tin trên đôi chân bại liệt
30/01/2013
Đừng Từ Bỏ Niềm Hy Vọng
24/04/2013

 người nầy nhờ Ðức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Ðức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức.Bởi một Ðức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Ðức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh;1 Cô-rinh-tô 12:8-9

Không ít trường hợp cái mà chúng ta gọi là đức tin thật ra chỉ là cảm xúc hoặc mong muốn của chúng ta. Và trong những trường hợp đó chúng ta rất dễ sa vào cám dỗ là trách móc Đức Chúa Trời nếu như không đạt được điều mình mong muốn, cho dù điều đó xuất phát từ trí óc chúng ta chứ không phải từ Đức Chúa Trời. Có lẽ việc khó khăn nhất trong thế giới này đó là hiểu ra được rằng đức tin chỉ có thể tiếp nhận vào trong lòng trực tiếp từ cõi lòng của chính Đức Chúa Trời.

Dù cho chúng ta có dạy dỗ và khuyến khích tinh thần mà thế gian coi là đức tin, nó chẳng bao giờ có thể biến thành đức tin chân thật, là loại đức tin do Chúa Jê-sus ban cho.
Khi chúng ta đến sự cứu rỗi của mình, thì đó cũng lại là vấn đề đức tin, và chỉ có Ngài ban cho chúng ta quyền năng để tin điều đó (Giăng 1:12).
Cũng vẫn một Đức Thánh Linh đó vừa chỉ ra cho tội nhân thấy tội lỗi và xem sao cho tội nhân nhận được đủ bằng chứng thuyết phục về thực trạng tội lỗi của mình, rồi sau đó ban cho tội nhân đức tin và cơ hội được cứu.
Không thể dùng phương pháp nhân tạo để chế ra đức tin. Nó phải được Đức Thánh Linh gieo vào trong chúng ta. Không có một người nào đã có ngay đức tin từ đầu cả. Nó được ban cho chúng ta từ Đấng Duy nhất có thể làm cho chúng ta phải tin vào sự chữa lành thực thể: Đầu tiên và Cội rễ của đức tin chúng ta – là Chúa Jê-sus Christ.
Nơi nào có Ngài thì nơi đó không thể có sự tranh đấu và chống đối. Thật thường xuyên làm sao tôi nhìn thấy trong các buổi nhóm chữa lành của mình những con người mà cố gắng hết sức, gồng mình cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho thân thể mình mà vẫn không nhận được lời đáp.
Chúng ta cần phải tin vào sự chữa lành! Chúng ta cần phải tin vào Chúa của chúng ta và khả năng chữa lành bệnh của Ngài. Nhưng chỉ có Jê-sus mới hoàn tất được công việc mà sẽ đưa chúng ta đến đỉnh cao chiến thắng. Chúng ta biến đức tin thành sản phẩm của trí óc hạn chế của mình, trong khi mọi ân tứ Thánh Linh còn lại thì quy về Chúa. Đức tin – cũng chính là món quà của Đức Chúa Trời.
Nhưng đối với nhiều con người, đức tin chẳng qua chỉ là một khả năng vốn có của họ biết tin tưởng vài chân lý, nó dựa trên những khả năng cá nhân của họ, biết thoát khỏi sự nghi ngờ và khỏi sự không chắc chắn nhờ các kiểm chứng nhiều lần. Cái đó có thể gọi là chính kiến, nhưng không phải là đức tin, đức tin còn lớn hơn cả chính kiến nữa.
Jê-sus – đó là đức tin của chúng ta. Ngài mang cho chúng ta điều tốt lành và ban tặng sự hoàn thiện. Ngài chính là Đầu tiên và Cội rễ đức tin chúng ta, là Nguồn gốc và cũng là Mục đích của nó.
“Chúa Jê-sus ơi, hãy ban cho con đức tin, vì con trông cậy vào Ngài – Cứu Chúa và Đấng Chữa lành cho con. A-men.”

Trích nguồn tinlanh.ru

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *